Home


Direct aan de slag.

Wij regelen alles voor u als opdrachtgever! Uw werknemers kunnen meteen aan de slag. Als alle zaken rond het verblijf in het buitenland goed geregeld zijn, zijn uw werknemers extra gemotiveerd en u kunt zich op andere zaken richten.Wij regelen de volgende zaken voor uw personeel:

  • Huisvesting;
  • Vervoer;
  • Administratieve taken.

 

 

Huisvesting

Goede huisvesting zoeken voor uw personeel is vaak een tijdrovende zaak. Als de huisvesting dan ook nog in het buitenland gezocht moeten worden, wordt het al vaak een hele uitdaging.

Sundries heeft een groot netwerk en kan daardoor behulpzaam zijn bij het vinden van een snelle oplossing voor huisvesting voor internationaal personeel. Sundries staat geregistreerd bij de Stichting Normering Flexwonen in het regulier register hetgeen betekent dat Sundries voldoet aan de reguliere norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Vervoer

Het vinden van geschikte huisvesting in de directe nabijheid van de werklocatie is niet altijd mogelijk. In voorkomende gevallen kan Sundries dan zorgen dat uw personeel, na aankomst op de bestemming, de beschikking krijgt over een huurauto. Woon-werk-verkeer is dan geregeld zonder dat het u als werkgever extra inspanningen kost.

Administratieve taken

Soms heeft u als werkgever nog aanvullende documenten van uw werknemer nodig. Of moet uw werknemer bepaalde documenten tekenen en is hij alleen buiten reguliere kantoortijden daarvoor in de gelegenheid. In die gevallen kunt u vertrouwen op de ondersteuning van Sundries. Ook buiten kantoortijden zijn wij beschikbaar om die taken voor u waar te nemen.

Kwaliteit

Onze kwaliteit komt tot uiting in de contacten met onze opdrachtgevers en toeleveranciers, de persoonlijke betrokkenheid van ons personeel en in het bijzonder de kennis van het vak.

Onze jarenlange ervaring en vakkennis garanderen een betrouwbare en correcte werkwijze waarmee wij waarborgen dat het gewenste resultaat bereikt wordt.

Contact

Tijdens een persoonlijk overleg kunnen wij voor u de juiste afspraken maken. Neem nu vrijblijvend contact met ons op.